Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Messe 2005 -> Program -> Seminarrękke

SIGCHI.dk Messe 2005

Seminarrękke

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt fredag, 7. oktober 2005, kl. 7:00-16:00)

Seminar 1: Mobile Services
Crossroads Copenhagen sætter rammerne for et seminar om fremtidens mobile TV og letter sløret for nye erfaringer med brugerdreven innovation og konceptudvikling af mobile services.

Første oplægsholder er professor Knud Erik Skouby fra Center for Information and Communication Technologies (CICT) på DTU, der fortæller om hvordan DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) gør det muligt at se TV på mobilen. DTU er gået sammen med Nokia, TDC og DR for at udvikle projektet og Knud Eriks Skouby vil fortælle om projektet, dets muligheder og udfordringer samt hvordan brugerne aktivt inddrages i udviklingsprocessen.

Anden oplægsholder er konsulent Anders Rønnau fra Kontrapunkt, der netop har afsluttet nogle meget succesfulde innovationsforløb med Crossroads Copenhagens partnere. Han vil fortælle om, hvordan visionen om brugerdreven innovation blev vækket til live og benyttet som løftestang for brugerinddragelse og konceptudvikling i en tværfaglig gruppe, der arbejde med udvikling af mobile læringsværktøjer til landbrugssektoren.

Seminar 2: Myter om usability tests
Tænke højt test af usability har opnået stor udbredelse i de seneste 20 år fordi det er en spektakulær og overbevisende metode. Metoden virker umiddelbart simpel og ligefrem. Mange anser tænke højt test for at være den ufejlbarlige omend ret kostbare metode at finde usabilityproblemer. Der foreligger kun begrænset viden om metodens svagheder og begrænsninger. Dette foredrag vil se på nogle af de populære myter omkring metoden, for eksempel
  • "Fem testdeltagere er nok til at finde 85% af problemerne i et produkt",
  • "Det primære formål med en usability test er at finde usability problemer" og
  • "Usability test er langt bedre end ekspertvurderinger".

Foredraget bygger på data fra en række sammenlignende evalueringer (Comparative Usability Evaluation, CUE), hvor et stort antal professionelle teams uafhængigt af hinanden har testet de samme websteder.

Oplægsholder er Rolf Molich, Dialogdesign

Seminar 3: Brugerinvolvering i produktudvikling
Ordstyrer: Werner Sperschneider, Danfoss A/S

Brugerinvolvering i produktudvikling (web)
I dette oplæg fortæller vi om, hvordan vi involverer brugerne i webprojekter, hvilke metoder vi benytter os af, og hvilke udfordringer vi står over for.

  1. Praktisk anvendelige metoder: 80/20 reglen som metodegrundlag
  2. Brugerinvolvering: Fra evaluering til idegenerering.
  3. Brugercentreret design og designkøbere - gør kunden til en del af udviklingsprocessen.

Oplægsholder er Klaus Bundvig, 1508 A/S

1508 A/S er en designvirksomhed med kompetencer inden for design, kommunikation, web og motion graphics. Vores metoder er brugerorienterede og vores fokus er praktisk orienteret. Vi er især optagede af metoder som bringer brugernes egne ideer i spil, frem for blot at verificere og teste vores løsninger.

Brugerinvolvering i produktudvikling (industrielle produkter)
Produkter konkurrerer allerede i dag på den oplevelse brugerne få. Samtidig bliver produkterne mere og mere kompleks i deres funktioner. Det er dog en langt vej fra designerens vision til implementering af brugernes værdier i designet.
Oplev hvordan man hos Danfoss tager fat i værdierne fra brugernes verden og hvordan man kommer videre i praksis i et produktudviklingsforløb.
Der præsenteres en række værktøjer til at skabe konkrete resultater med brugeren og kunden i fokus.

Oplægsholder er Nico Daams, Danfoss User Centred Design

Danfoss User Centred Design er et tværfagligt team med kompetencer indenfor design, etnografi og ingeniørfaget. Vi arbejder systematisk med innovation og design af brugergrænseflader i produkt og IT-udvikling.
Vi har mange års erfaring med brugbarhed og design af brugergrænseflader og var én af de første brugbarheds-grupper i Danmark.

Seminar 4: Is every kid having fun?
Using physicality as an engaging interaction style for interactive toys
Is it possible to design digital toys that are as attractive and fun to play with for girls as they are for boys? In this study, carried out at Philips Research in the Netherlands, we presented girls and boys between 8-10 years old with three newly designed interaction toys. In the design of the toys we focused on the toys' interaction styles rather than on their appearance. The physically engaging manipulation styles were based on the principles of tangible interaction, and required children not only to rely on their cognitive but also on their motor skills.

An experiment was set up to find out which of the toys girls and boys found most fun to play with. The results show that the toy, which supports the most physically active type of interaction, was preferred by most children. Furthermore, looking at elements that contribute to a fun experience, it appeared that the curiosity aroused by the toys, and not their usability, played a role.

Oplægsholder er Marcelle Stienstra, Mads Clausen Institut for Produktinnovation

Seminar 5: Offentlige portaler
De offentliges webløsninger gennemgår meget store forandringer i denne tid. Med kommunesammenlægninger og tendenser til at offentlige virksomheder begynder at tænke i corporate branding, vinder portaltankegangen frem i det offentlige. Dette giver mange udfordringer, hvor man med fordel kan drage nytte af de erfaringer der er gjort i den private sektor.

Segmentering kan være én af metoderne til at skabe en mere overskuelig portalløsning, men hvordan tænkes fremtidens elektroniske segmentering? Segmenteringsmodeller kræver grundig omtanke og hvorfor er personaliseringen forsvundet som alternativ?

En effektiv segmentering kræver ofte, at indholdet indekseres, segmenterne adskilles med farvekodning og relateret indhold gøres tilgængeligt på en brugervenlig måde.

Foredraget giver konkret input til hvordan man sikrer en proces, der arbejder sikkert hen imod en brugervenlig offentlig portalløsning. Få indsigt i de mange forskellige metoder og analyseformer, der benyttes, når så store datamængder skal serveres på en måde, der opleves logisk for mange forskellige brugertyper.

Oplægsholder er Henrik Schmidt, Userneeds

Seminar 6: De-intellektualisering af brugergrænseflader
Brugergrænseflader henvender sig hovedsagligt til menneskers intellektuelle færdigheder. Dette skyldes blandt andet, at der i de teknologi design- og testværktøjer er et indbygget bias, der afspejler sådanne færdigheder. Som konsekvens bliver brugergrænseflader ofte unødigt intellektuelt krævende at forstå og interagere med. Med basis i forskellige dele af psykologien vil jeg demonstrere hvordan man ved at tage udgangspunkt i en forståelse menneskers basale sanse-motoriske færdigheder kan reducere det intellektuelle load på brugeren.

Oplægsholder er Rune Nørager, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Seminar 7: Web Mapping
Foredraget fokuserer på hvordan man optimerer udbyttet af sine online investeringer på basis af internetbaseret dataindsamling- og analyse. En generel model præsenteres til at analysere trafikken på virksomhedens website og til at segmentere brugerne ud fra deres holdninger og interesser. Webmapping, en speciel data-mining metode udviklet af Netminers, demonstreres via en konkrete case. Det vises hvordan metoden skaber overblik over sammenhængen mellem brugernes demografiks profiler, deres holdninger og deres faktiske adfærd på websitet.

Oplægsholder er Christian Vermehren, Netminers

Program

Hovedtaler
Seminarrękke
Studenterpris 2005