Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling -> Indkomne forslag

Ordinær generalforsamling 2011

Indkomne forslag

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt onsdag, 23. februar 2011, kl. 18:30-20:30)

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (i år senest onsdag den 9. februar 2011)!

Indkomne forslag offentliggøres på denne side, senest 7 dage før generalforsamlingen!

Følgende forslag er modtaget fra Jacob Holm Laursen, 8. februar 2011:

...foreslår jeg, at paragraf 13 ændres til:

§13 Revision

Årsregnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen. Det afsluttede regnskab skal være revisoren i hænde senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)