Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2011

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt onsdag, 23. februar 2011, kl. 18:30-20:30)

Dagsorden

Generalforsamlingen afholdes på ITU i lokale 5A01 (Einstein), København. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
 8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  • På valg er:
   • Jette Hyldegård (genopstiller ikke)
   • Mie Nørgaard (genopstiller)
   • Morten Borup Harning og
   • Thomas von Bruhn Hinné (genopstiller)
  • Derudover trækker Ellen Christiansen sig
  • Følgende personer har på forhånd meddelt, deres kandidatur:
   • Morten Lund, Aalborg Universitet
 9. Valg af revisor og suppleanter
 10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 9. februar 2011!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

PDF Referat (godkendt af dirigent)
PDF Regnskab og budget (godkendt jvnf. referat)

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)