Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Interaktionsdesigndag 2007 -> Program -> Seminarrękke

Interaktionsdesigndag 2007

Seminarrękke

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt torsdag, 24. maj 2007, kl. 7:00-16:00)

Seminar 1: Usability bøffer

Dette debatindlæg sætter fokus på kvalitet i usability branchen. Rolf viser konkrete eksempler på professionelt usability arbejde, som måske ikke helt lever op til aftagernes rimelige forventninger om kvalitet og usability. Du får bl.a. eksempler på tvivlsomme spørgeskemaer, urimelige testopgaver, ubrugelige personas og ekspertreview der slår hårdt ned på ligegyldige detaljer og overser store problemer. Alle eksempler er autentiske, men naturligvis strengt anonymiserede - bortset fra dem der stammer fra Rolfs eget arbejde.

Kom og lær af dine kollegers fejltagelser, så du kan højne dit eget usability kvalitetsniveau.

Rolf Molich, DialogDesign.
Rolf er civilingeniør og leder usability konsulentfirmaet DialogDesign. Han har 23 års erfaring på området og er forfatter til bestselleren ”Brugervenligt webdesign”

 

Seminar 2: Podcasting

Podcasting bliver stadig mere udbredt. På hjemmesider og weblogs kan man finde lyd og video som aldrig før, og med podcasting har vi nu fået mulighed for automatisk at få nye episoder overført til computeren og tage udsendelserne med os og høre og se dem når og hvor vi vil.

Men en af barriererne for både podcastere og publikum er design og brugervenlighed. Dette nye medie bygger på rss-teknologien, som er mildest talt uforståelig for almindelige internetbrugere.  Hvordan skal man publicere sin podcast på sin blog eller sin hjemmeside?

Karin Høgh
Journalist Karin Høgh, som er podcaster, blogger og konsulent for kommende podcastere, vil på dette seminar give baggrunden for og en demonstration af det designæssige "morads", som podcasting er havnet i og et bud på, hvordan det kan løses.

 

Seminar 3: Case: brugerinddragelse i udviklingen af mobiltjeneste (GPS)

Oplægget handler om en metode til at inddrage brugerne i udviklingen af nye tjenester til mobile enheder. For en førende udbyder af GPS-tjenester gennemførte vi en bruger-orienteret udviklingsproces der på kort tid frembragte et meget gennemarbejdet interaktionsdesign til mobile enheder.

Ved at benytte use cases, best practise analyse, personas, scenarier og prototyping sikrede vi at det var brugerne og ikke funktionaliteten der var i fokus for udviklingen.

Thomas Snitker, Snitker & Co.
Thomas er usability konsulent og chef for brugenvenlighedsfirmaet Snitker & Co. Han har en mangeårig erfaring inden for brugervenligt design og er endvidere forfatter til flere bøger om emnet, bla. ”Breaking though to the other side – using the user experience in web, interactive TV and mobile services” fra 2004.

 

Seminar 4: Kulturspecifik brugervenlighed

Enhver systemudvikler, programmør, interaktionsdesigner og brugervenligheds-specialist ved at selvom indholdet i informationsteknologiske produkter skal tilpasses forskellige brugergrupper rundt om i verdenen, så er den underliggende struktur den samme overalt. Informationssøgning eller chat med venner er ligeledes det samme på hindi, kinesisk, tysk og dansk,ligesom et website opfattes på samme måde uanset om brugeren kommer fra Kina eller Danmark. Eller er disse antagelser i virkeligheden forkerte?

I dette mini-seminar vil vi med udgangspunkt i den anerkendte amerikanske social-psykolog Richard Nisbett diskutere hvordan menneskelig tænkning varierer i tæt sammenhæng med den kultur-historiske basis samt i hvilken grad brugervenlighed og især anerkendte metoder til test af brugervenlighed er kulturspecifikke.

Torkil Clemmensen, CBS.
Torkil er ph.d., cand.psych. og ansat som lektor ved Institut for Informatik, Copenhagen Business School, Institut for Informatik. Han forsker inden for metoder og teknikker til analyse, design, og evaluering af menneske-computer interaktion. Især drejer det sig om kognitive og kulturelle perspektiver på repræsentation af brugere, computerstøttet samarbejde og online communities.

 

Seminar 5: Deltagelsesdesign

Dette debatindlæg deler betragtninger og erfaringer fra en verden  hvor fokus går fra interaktionsdesign til deltagelsesdesign. Hvorfor  er deltagelse nu det dominerende paradigme, hvordan designer man for  deltagelse i applikationer og på hjemmesider, hvordan skaber man en  deltagelsesarkitektur og hvad kræver det af vore organisationer at  håndtere deltagelse.

Thomas Madsen-Mygdal, 23
Thomas er internetpioner og medstifter af Danmarks første  internetfirma, Mondo. Han leder i dag visueldelings firmaet 23,  http://23hq.com, er medstifter af konsulentvirksomheden Socialsquare og arrangerer i år for 9. gang den europæiske digitale  kulturfestival, reboot, der samler 500 mennesker fra mere end 20 lande.

 

Seminar 6: Personas i praksis

Personas anvendes i stigende grad som designredskab i en mængde organisationer og virksomheder. Der er stor interesse i at lave personas, men hvordan skal de anvendes for at få det udbytte man ønsker? Hvilke udfordringer bringer de med sig - i sig selv og i de organisationer de skal placeres i?

Nanna Engberg, Creuna.
Nanna er uddannet cand comm. fra RUC (1999). Hun har arbejdet som informationsarkitekt i Creuna siden september 2005. Fra 2000-2005 har hun arbejdet som projektleder og usability manager i Jubii/Lycos Europe.

Seminar 7: Studenterprisvinderne

I forbindelse med studenterprisen vil de to prisvindere præsentere, deres specialer!

 

Seminar 8: Eyetracking analyse

Flere og flere virksomheder anvender eyetracking analyser som en del af design og usability arbejdet. Nogle mener, at man dermed skyder gråspurve med kanoner, men hvad kan målinger af brugernes øjenbevægelser fortælle os, som de konventionelle metoder ikke kan?
 
Oplægget vil give en kort introduktion til eyetracking, og gennemgå hvorledes metoden kan anvendes. Udbytte og begrænsninger ved metoden diskuteres, og der vises konkrete eksempler. Se bl.a. hvordan TV2 anvendte eyetracking til at redesigne deres hjemmeside.
 
Sune Alstrup, IT-Universitetet i København.
Sune er ph.d. studerende i eyetracking metodologi, og uddannet cand.it med speciale i usability og design af brugergrænseflader. Han har tidligere arbejdet som brugervenlighedskonsulent for bl.a. Grey Digital og Bankernes EDB Central.

 

Program

Seminarrękke
Workshops
Studenterpris 2007
Keynote