Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Interaktionsdesigndag 2007 -> Program -> Seminar 4

Interaktionsdesigndag 2007

Seminar 4

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt torsdag, 24. maj 2007, kl. 7:00-16:00)

Kulturspecifik brugervenlighed

Enhver systemudvikler, programmør, interaktionsdesigner og brugervenligheds-specialist ved at selvom indholdet i informationsteknologiske produkter skal tilpasses forskellige brugergrupper rundt om i verdenen, så er den underliggende struktur den samme overalt. Informationssøgning eller chat med venner er ligeledes det samme på hindi, kinesisk, tysk og dansk,ligesom et website opfattes på samme måde uanset om brugeren kommer fra Kina eller Danmark. Eller er disse antagelser i virkeligheden forkerte?

I dette mini-seminar vil vi med udgangspunkt i den anerkendte amerikanske social-psykolog Richard Nisbett diskutere hvordan menneskelig tænkning varierer i tæt sammenhæng med den kultur-historiske basis samt i hvilken grad brugervenlighed og især anerkendte metoder til test af brugervenlighed er kulturspecifikke.

Torkil Clemmensen, CBS.
Torkil er ph.d., cand.psych. og ansat som lektor ved Institut for Informatik, Copenhagen Business School, Institut for Informatik. Han forsker inden for metoder og teknikker til analyse, design, og evaluering af menneske-computer interaktion. Især drejer det sig om kognitive og kulturelle perspektiver på repræsentation af brugere, computerstøttet samarbejde og online communities.

Program

Seminarrękke
Workshops
Studenterpris 2007
Keynote