Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling -> Indkomne forslag

Ordinær generalforsamling 2017

Indkomne forslag

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt mandag, 27. februar 2017, kl. 18:00-19:00)

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

 1. Af hensyn til den ændrede bankpraksis, hvor alle tegningsberettigede skal identificeres ifbm. ændringer i bestyrelsen, foreslåes følgende vedtægtsændringer, der simplificerer tegningsregler.

  §9 Bestyrelsen
  5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær.

  Ændres til:
  5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

  §10 Tegningsregel

  Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

  Ændres til:
  Foreningen tegnes af formanden og næstformanden eller formanden og kasserer i forening.

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 13. februar 2017!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)