Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2014

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt torsdag, 27. februar 2014, kl. 17:00-19:00)

Dagsorden

Generalforsamlingen afholdes på ITU, Rued Langgaardsvej 7, Aud. 3, København. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
  1. Godkendelse af årsberetning
  2. Godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
 8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  • På valg er:
   • Anders Møller Nielsen (genopstiller ikke)
   • Jacob Holm Laursen (genopstiller ikke)
   • Torkil Clemmensen
 9. Valg af revisor og suppleanter
 10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 12. februar 2014!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)