Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2013

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt fredag, 1. februar 2013, kl. 16:30-18:30)

Dagsorden

Generalforsamlingen afholdes på ITU, Rued Langgaardsvej 7, København. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
  1. Godkendelse af revisorsuppleant:
   • Jesper Brunholm Scharff
  2. Godkendelse af årsberetning
  3. Godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
 8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  • På valg er:
   • Morten Borup Harning
   • Morten Lund
   • Thomas von Bruhn Hinné
  • Følgende personer har på forhånd meddelt, deres kandidatur:
   • Dorte Gro
   • Frederikke Høvelt
 9. Valg af revisor og suppleanter
 10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 18. januar 2013!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

PDF Referat (godkendt af dirigent)
Regnskab (godkendt jvnf. referat)

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)