Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2012

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt onsdag, 22. februar 2012, kl. 16:30-18:30)

Dagsorden

Generalforsamlingen afholdes på ITU, Rued Langgaardsvej 7, København, lokale 4A16. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
 8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  • På valg er:
   • Jakob Bruhns (genopstiller ikke)
   • Morten Wagner (genopstiller ikke)
   • Ole Gregersen (genopstiller ikke)
   • Sune Alstrup (genopstiller ikke, evt. som suppleant)
  • Følgende personer har på forhånd meddelt, deres kandidatur:
   • Torkil Clemmensen, CBS (er pt. suppleant)
   • Jeppe Jensen, Interfazes
 9. Valg af revisor og suppleanter
  • På valg er:
   • Jacob Holm Laursen
 10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 8. februar 2012!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

PDF Referat (godkendt af dirigent)
Regnskab og budget (godkendt jvnf. referat)

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)