Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2009

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt torsdag, 26. februar 2009, kl. 16:30-18:00)

Dagsorden

Generalforsamlingen bliver afholdt umiddelbart efter Online fotodagbøger og digital storytelling.

Generalforsamlingen afholdes på ITU (Auditorium 3), København. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
  4. Fremlæggelse af årsregnskab.
  5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
  8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  9. Valg af revisor og suppleanter
  10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 12. februar 2009!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)