Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2002

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt torsdag, 14. marts 2002, kl. 15:30-17:00)

Dagsorden (ifølge vedtægterne)

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
  4. Fremlæggelse af årsregnskab.
  5. Godkendelse af årsberetning og -regnskag
  6. Fastsættelse af næste års kontingent
  7. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleanter
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. februar 2002 og vil blive offentliggjort senest 6. marts 2002. Forslag kan sendes til harning@sigchi.dk.

Kandidater til bestyrelsen mødes en time før generalforsamlingen - altså kl. 15:30! Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen bedes du henvende dig til et af medlemmerne i den sidende bestyrelse, f.eks. harning@sigchi.dk.

Generalforsamling

Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)