Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Elektronisk sketching -> Program

Elektronisk sketching/Sketching in Hardware

Program

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt onsdag, 24. november 2010, kl. 8:00-15:00)

Program

9.00 - 9.30 Registrering/Kaffe

9.30 - 10.15 Brugerinvolvering og electronic sketching v. Morten Wagner, DELTA idemoLAB 
Udviklere af innovative produkter skal lære at involvere brugere. Ingeniører er ofte - mere eller mindre bevidst - designere af interaktionsoplevelser. Heldigvis kan de anvende et større og større udbud af teknologier og metoder til at udforske og designe det rigtige produkt. Indlægget fortæller lidt om, hvordan design-valg kan betyde noget for de teknologier og de produkter vi omgiver os med, fortælle lidt om erfaringer fra DELTA - og introducerer Mortens "flue teori".

10.15 - 10.45 Sketching & Protyping på ITU v. Tomas Sokoler, ITU
Hvis sketching er en essentiel designaktivitetet og sketches er essentielle designartifakter burde man så ikke lære fremtidens interaktionsdesignere at udforme interaktive sketches? På IT Universietet er vi for nylig begyndt at tilbyde et kursus i sketching&prototyping. Her er kort udklip fra kursusbeskrivelsen
"Kurset retter sig mod sketching og rapid prototyping som en essentiel designaktivitet og fokuserer på hvordan tilstræbte brugeroplevelser kan sketches som del af individuelle såvel som kollaborative designprocesser. Centralt for kurset er sketchingsprocessens konstante vekselvirkning mellem det at udfolde, udforske og opdage en designide i en stadig dialog mellem designer og sketch givet en designsituation."
Tomas vil tale om kursets opbygning, det bagvedliggende rationale og de foreløbige erfaringer - særligt den del af kurset der handler om at 'sketche' i Hardware.

11.00 - 11.45 Physical Computing, v. Marianne Graves Petersen, Århus Universitet
Indlejring af computere i de fysiske omgivelser giver mulighed for at skabe nye interaktionsformer og brugsoplevelser. Der gives eksempler på anvendelsen af forskellige prototype platforme til at skabe shape changing interfaces og interaktionsprototyper indenfor spil, leg, beklædning, grøn IT, kunst og everyday computing.

11.45 - 12.45 Frokost

Eftermiddag:

12.45 - 16.00 Praktisk introduktion til elektronisk sketching med Arduino, v. Mikkel Leth Olsen, DELTA
Gennem hands-on afprøvning, udforskes mulighederne med Arduino som sketching-platform. Der vil blive taget udgangspunkt i øvelser med forskellige sensorer og aktuatorer, som giver en indføring i hvilke muligheder Arduino rummer. Til slut vil alle have opfundet og bygget deres egen elektroniske sketch.

Elektronisk sketching

Tilmelding
Program
Betaling
Deltagerliste (kun for medlemmer)