Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Web usability evaluerings konsekvenser

De formidlingsmæssige konsekvenser af Web usability evaluering

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt mandag, 12. november 2001, kl. 15:00-17:00)

v/Jeppe Basse

IT-højskolen i København
Glentevej 67, lokale 0.10
2400 København NV

Foredraget stiller kritisk spørgsmål til hvordan "brugervenlig informationssøgning på Webstedet" fordrer bestemte designkriterier, der synes problematiske, i forhold til at skabe en interessant brugeroplevelse.

I og med at Web usability fokuserer på "informationssøgning" vil brugegrænsefladen ofte fremstå som en repræsentation af indholdstyper der er uafhængige af deres formidlende form. Med eksempler indenfor traditionen omkring NN-gruppen, vil foredraget optegne hvordan et metodisk udgangspunkt i informationssøgning favoriserer bestemte typer af udformninger, som typisk bygger på resonans (brugerens erfaring), interaktions hastighed og gennemsigtighed.

Synspunktet er, at information er mere og andet end hvad der umiddelbart kan beskrives som en målbar målsætning. Information leder ofte videre til ny information, og den mest optimale kommunikationsmåde, vil derfor ikke kunne findes gennem kvantitativt målte succesrater, der er baseret på et tekstorienteret informationsbegreb.

Med Internettets brede appel og stadigt stigende anvendelsesområder, synes der at være behov for at diskutere kommunikation og brugerorientering på en måde så Internettet ikke evalueres som en maskine til informationssøgning. Hvor en maskine sætter brugerens handling i fokus, er væsentlige virkemidler for medier ofte modsatrettede et funktionalistisk HCI perspektiv. Virkemidler som overraskelse, nytænkning og refleksion er netop karaktertræk man ofte forbinder med vellykket og interessant kommunikation.

I krydspunktet mellem formidlings- og interaktionsfokus vil Web usability traditionen blive kritiseret udfra de underliggende forudsætninger som den er afhængig af, for at fremstå som en gyldig evalueringsform. Med dette er det intentionen at bringe udgangspunktet for Web usability til debat, og herigennem diskutere hvordan man metodisk kan skabe mindre afstand mellem interessant design og Web usability evaluering.

Jeppe Basse er netop blevet færdig som cand mag i multimedier fra Aarhus Universitet, på et speciale med titlen "Web Usability i et formidlingsperspektiv - kritik af indholdsbegrebet og den metodiske dualisme afledt af Web Usability traditionen"

Web usability evaluerings konsekvenser

Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)